Tác giả :
Giai đon I :Chương trình Tiếng Anh , Tin Hc và các k năng hc tp do t chc giáo dc Tyndale cp chng chỉ

Năm 1 :Sinh viên học 2 học kỳ 

 

Giai đoạn II :Hoàn tất chương trình được cấp bằng Cao đẳng BTEC  Kinh tế 

Năm 2 & 3
 :Sinh viên học 4 học kỳ. Kết thúc năm thứ hai được cấp bằng Diploma Kinh tế của Tập đoàn Giáo dục Pearson

 

Giai đoạn III :Hoàn tất chương trình sinh viên được đại học đại học Sunderland  cấp bằng bằng Quản trị Kinh doanh 
Năm 4 :Sinh viên học 2 học kỳ (Tại ĐH SPKT Tp.HCM,Việt Nam hoặc tại Singapore hoặc tại ĐH Sunderland, Anh quốc) 

Danh sách môn học:
1. Strategic Management Accounting APC309
2. Strategic Management of Human Resources HRM325
3. Marketing Strategy MKT306
4. Managing Projects SIM335
5. Strategic Management SIM336
6. Contemporary Developments in Business Management SIM337 
 
 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Album ảnh
Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

Truy cập tháng: 22,412

Tổng truy cập:397,698