Tác giả :
HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế  thông báo đến Quý vị Phụ huynh và các em Sinh viên về mức học phí quy định của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế như sau: 

1. Học phí các giai đoạn:

Trường liên kết

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm 4

Đại học Sunderland

(Anh Quốc)

48.000.000 VNĐ

52.000.000 VNĐ

52.000.000

VNĐ

132.000.000 VNĐ tại SPKT hoặc học tại ĐH Sunderland theo học phí ĐH Sunderland

Đại học Northampton

(Anh Quốc)

48.000.000 VNĐ

52.000.000 VNĐ

52.000.000

VNĐ

132.000.000 VNĐ tại SPKT hoặc học tại ĐH Northampton theo học phí ĐH Northampton

Đại học Middlesex

(Anh Quốc)

50.000.000

VNĐ

50.000.000 VNĐ

50.000.000 VNĐ tại SPKT hoặc học tại ĐH Middlesex theo Học phí ĐH Middlesex

Học phí ĐH Middlesex

Đại học Tongmyong

(Hàn Quốc)

35.000.000 VNĐ

35.000.000 VNĐ

Học phí ĐH Tongmyong

Học phí ĐH Tongmyong

Đại học Kettering

(Mỹ)

50.000.000 VNĐ

50.000.000 VNĐ

Học phí ĐH Kettering

($30.000)

Học phí ĐH Kettering

($30.000)


2. Học phí học lại và đăng ký mới môn học:

1

Học lại một môn BTEC

5.500.000

2

Học lại một môn chương trình ĐH Năm cuối

              22.000.000

3

Học lại một môn bổ trợ chương trình SPKT

                1.200.000

4

Học vượt hoặc đăng ký mới một môn học BTEC

                6.500.000

*Học phí trên chưa bao gồm phí cơ sở vật chất ở cơ sở 2 (nếu học ở cơ sở 2)

Lưu ý: Toàn bộ mức học phí nêu trên được áp dụng từ khóa 2020. 

Trân trọng./.


TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
(IEEC)Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Album ảnh
Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

Truy cập tháng: 22,394

Tổng truy cập:397,680