Tác giả :
Trung tâm được thành lập theo quyết định số: 50/QĐ-ĐHSPKT ngày 11/9/2006 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật nhằm:
1. Quản lý hiệu quả các chương trình du học bán phần và tại chỗ của trường;
2. Tìm kiếm các đối tác có uy tín trong lĩnh vực đào tạo giáo dục nghề nghiệp, làm cầu nối tạo điều kiện nâng cao hiệu quả đào tạo của nhà trường và đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng của xã hội.


Sứ mạng tầm nhìn
Vận hành các chương trình liên kết đào tạo của trường;
Tìm kiếm và tiến hành liên kết đào tạo với các trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới;
Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận được các chương trình đào tạo nước ngoài, học lấy bằng có giá trị quốc tế với chi phí thấp;
Thông qua các chương trình liên kết, tạo cơ hội cho đội ngũ giáo vịên trường nâng cao trình độ ngọai ngữ, kiến thức chuyên môn, cách thức tổ chức & quản lý đào tạo theo chuẩn quốc tế;
Giúp các đơn vị trong trường có chuẩn mực cải tiến chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa & công nghiệp hóa đất nước theo xu thế hội nhập, toàn cầu hóa...
Liên hệ:
Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế (IEEC) 
Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM
Số 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Tel/Fax: (08) 37 225 221  Hotline: 0908 97 13 15
Email: ieec.ute@hcmute.edu.vn 


Hân hạnh  được đón tiếp!
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Album ảnh
Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

Truy cập tháng: 22,399

Tổng truy cập:397,685