Tác giả :
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TO K SƯ NGÀNH K THUT ĐIN-ĐIN TỬ

Giai đoạn IChương trình Tiếng Anh , Tin Học và các kỹ năng học tập do tổ chức giáo dục Tyndale cấp chứng chỉ

Năm 1
Sinh viên học 2 học kỳ 

 


Giai đoạn II :Hoàn tất chương trình được cấp bằng Cao đẳng BTEC kỹ thuật Điện - Điện Tử
 
Năm 2 & 3Sinh viên học 4 học kỳ

Specification of Pearson BTEC Higher Nationals in Engineering Issue 6 can be found HERE


Giai đoạn III: Hoàn tất chương trình được ĐH Sunderland cấp bằng Kỹ sư Kỹ thuật Điện - Điện Tử 
Năm 4: Sinh viên học 2 học kỳ (Tại ĐH SPKT Tp.HCM,Việt Nam hoặc tại Singapore hoặc tại ĐH Sunderland, Anh quốc)

1. Electrical Power (20 credits)
Hệ thống Điện năng
2. Electronic Systems Design (20 credits)
Thiết kế Hệ thống Điện tử
3. Manufacturing Systems Design (20 credits)
Thiết kế Hệ thống Sản xuất
4. Project (40 credits)
Đồ án Tốt nghiệp
5. Professional Management Techniques (20 credits)
Kỹ thuật Quản lý Chuyên nghiệp

Link course structure: 
https://www.sunderland.ac.uk/study/engineering/electronic-electrical-engineering-top-up/#course-structure


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Album ảnh
Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

Truy cập tháng: 22,398

Tổng truy cập:397,684