Tác giả :
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TO K SƯ NGÀNH K THUT ĐIN-ĐIN TỬ

Giai đoạn I :Chương trình Tiếng Anh , Tin Học và các kỹ năng học tập do tổ chức giáo dục Tyndale cấp chứng chỉ

Năm 1 
:Sinh viên học 2 học kỳ 

 


Giai đoạn II :Hoàn tất chương trình được cấp bằng Cao đẳng BTEC kỹ thuật Điện - Điện Tử
 
Năm 2 & 3 :Sinh viên học 4 học kỳ


Giai đoạn III :Hoàn tất chương trình được ĐH Sunderland cấp bằng Kỹ sư Kỹ thuật Điện - Điện Tử 

Năm 4 :Sinh viên học 2 học kỳ (Tại ĐH SPKT Tp.HCM,Việt Nam hoặc tại Singapore hoặc tại ĐH Sunderland, Anh quốc)


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Album ảnh
Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

Truy cập tháng: 35,880

Tổng truy cập:269,537