Tác giả :

Đội Ngũ Giảng Viên Tiếng Anh
                        
ThS. Lê Phương Anh                      ThS. Huỳnh Trọng Luân                         Ông Tzachi Ein - Gil
Phó khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ                                   Giảng viên


                       
ThS. Trình Thị Giang Thanh          ThS. Hứa Trần Phương Thào               ThS. Trần Thị Như Trang
Giảng viên                                     Giảng viên                                           Giảng viên

                                        

                          
ThS. Lê Mai Hiền Trang                 ThS. Mai Võ Trúc Phương                    ThS. Trương Linh Trang          Giảng viên                                     Giảng viên                                              Giảng viênĐội Ngũ Giảng Viên Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện - Điện Tử
                                                TS. Ngô Văn Thuyên                            TS. Võ Viết Cường                                     TS. Nguyễn Vũ Lân
 Phó hiệu trưởng                                  Trưởng phòng QHQT                        Phó phòng QHQT

 

                                                
 ThS. Phan Thị Thu Thủy                  ThS. Nguyễn Minh Triết                             ThS. Phạm Bạch Dương
 P. Phòng ĐB chất lượng                        P. Giám đốc TT. Dạy học số                       Phó khoa Chất lượng cao    
                                                           
ThS. Hoàng Trang                           ThS. Trần Văn Trọn                          TS. Nguyễn Thị Mi Sa
Giảng viên                                      Giảng viên         Giảng viên                                                                     
 TS. Vũ Quang Huy                            ThS. Phạm Văn Khoa                     TS. Trương Đình Nhơn     
 Giảng viên                                       Giảng viên                                   Giảng viên                                  
                           
Đội Ngũ Giảng Viên Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh

                        
                         TS. Willibeth C. Candol                         ThS. Sumit Dull
                                         Giảng viên                                             Giảng viên 

                      
                                                         
ThS. Soumitra Chowdhury                            ThS. Jow Rewel J Santural                               ThS. Đàng Quang Vắng
Giảng viên                                                          Giảng viên                                                             P. Trưởng khoa kinh tế                                           
ThS. Trần Thị Hồng Duyên                             ThS. Nguyễn Thị Toàn Ngọc                        ThS. Nguyễn Thị Lan Anh
Giảng viên                                                          Giảng viên                                                       Phó bộ môn khoa Chất 


                         
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Album ảnh
Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

Truy cập tháng: 22,381

Tổng truy cập:397,667