Tác giả :

Đội Ngũ Giảng Viên Tiếng Anh
                        
ThS. Lê Phương Anh                      ThS. Huỳnh Trọng Luân                    ThS. Tzachi Ein - Gil
Phó khoa Ngoại ngữ Phó khoa Ngoại ngữ                         Giảng viên

CV Ms. Lê Phương Anh.pdf                      CV. Mr. Huỳnh Trọng Luân.pdf                        CV. Mr. Tzachi Ein - Gil.pdf


                       
ThS. Trình Thị Giang Thanh          ThS. Hứa Trần Phương Thào               ThS. Trần Thị Như Trang
Giảng viên                                     Giảng viên                                           Giảng viên

CV. Ms. Giang Thanh.pdf                          CV Ms. Phương Thảo.pdf                                   CV. Ms  Như Trang.pdf

                          
ThS. Lê Mai Hiền Trang                 ThS. Mai Võ Trúc Phương                    ThS. Trương Linh Trang          Giảng viên                                     Giảng viên                                              Giảng viên
CV. Hiền Trang.pdf                                      CV. Ms. Trúc Phương.pdf                                        CV. Ms Truong Linh Trang.pdfĐội Ngũ Giảng Viên Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện - Điện Tử
                                                TS. Ngô Văn Thuyên                            TS. Võ Viết Cường                                     TS. Nguyễn Vũ Lân
 Phó hiệu trưởng                                  Trưởng phòng QHQT                        Phó phòng QHQT

CV. Dr. Ngo Van Thuyen.pdf                               CV Dr. Vo Viet Cuong .pdf                                          CV Nguyen Vu Lan.pdf     

                                                
 ThS. Phan Thị Thu Thủy                  ThS. Nguyễn Minh Triết                             ThS. Phạm Bạch Dương
 P. Phòng ĐB chất lượng                        P. Giám đốc TT. Dạy học số                       Phó khoa Chất lượng cao     CV. Ms. Thu Thuy.pdf                                   CV. Mr Nguyen Minh Triet.pdf                                 CV. Mr. Bach Duong.pdf           
                                                           
ThS. Hoàng Trang                           ThS. Trần Văn Trọn                          TS. Nguyễn Thị Mi Sa
Giảng viên                                      Giảng viên         Giảng viên

CV Hoang Trang.pdf                                    CV. Mr Tran Van Tron.pdf                              CV. Ms. Nguyễn Thị Mi Sa.pdf

                                                                     
 TS. Vũ Quang Huy                            ThS. Phạm Văn Khoa                     TS. Trương Đình Nhơn     
 Giảng viên                                       Giảng viên                                   Giảng viên                                    
CV. Mr Vu Quang Huy.pdf                           CV. Mr. Pham Van Khoa.pdf                     CV. Mr. Truong Dinh Nhon.pdf          
                            
Đội Ngũ Giảng Viên Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh

                        
ThS. Han Jung Woo                           TS. Willibeth C. Candol                         ThS. Sumit Dull
Giảng Viên                                         Giảng viên                                             Giảng viên 

CV.Mr Han Jung Woo.pdf                               CV. Dr. WilliBeth C. Candol.pdf                           CV.Mr Sumit Dull.pdf                                 
                                                         
ThS. Soumitra Chowdhury                            ThS. Jow Rewel J Santural                               ThS. Đàng Quang Vắng
Giảng viên                                                          Giảng viên                                                             P. Trưởng khoa kinh tế

CV. Mr Soumitra Chowdlury.pdf                      CV. Mr Jow Rewel J Santural.pdf                     CV. Mr Dang Quang Vang.pdf

                                           
ThS. Trần Thị Hồng Duyên                             ThS. Nguyễn Thị Toàn Ngọc                        ThS. Nguyễn Thị Lan Anh
Giảng viên                                                          Giảng viên                                                       Phó bộ môn khoa Chất Lương Cao

CV. Ms. Hong Duyen.pdf                                  CV.Ms .Toàn Ngoc.pdf                                    CV.Ms Lan Anh.pdf
                         
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Album ảnh
Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

Truy cập tháng: 11,928

Tổng truy cập:241,471