Tác giả :

Đội Ngũ Giảng Viên Tiếng Anh
                        
ThS. Lê Phương Anh                      ThS. Huỳnh Trọng Luân                         Ông Tzachi Ein - Gil
Phó khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ                                           Giảng viên


                       
ThS. Trình Thị Giang Thanh          ThS. Hứa Trần Phương Thào                   ThS. Trần Thị Như Trang
          Giảng viên                                           Giảng viên                                                  Giảng viên
                                        

                          
ThS. Lê Mai Hiền Trang                    ThS. Mai Võ Trúc Phương                        ThS. Trương Linh Trang                 Giảng viên                                               Giảng viên                                                  Giảng viênĐội Ngũ Giảng Viên Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện - Điện Tử
                           
 PGSTS. Ngô Văn Thuyên                   TS. Nguyễn Vũ Lân
Chủ tịch Hội đồng Trường                  Phó phòng KHCN-QHQT

 

                                                
 ThS. Phan Thị Thu Thủy                      ThS. Nguyễn Minh Triết                             ThS. Phạm Bạch Dương
 P. Phòng ĐB chất lượng                       Giám đốc TT. Dạy học số                 GĐ TT. Sáng tạo và Khởi Nghiệp  
                                                           
TS. Hoàng Trang                                     ThS. Trần Văn Trọn                                             TS. Nguyễn Thị Mi Sa
      Giảng viên                                              Giảng viên                       Giảng viên                                                                      TS. Vũ Quang Huy                                    TS. Phạm Văn Khoa                        PGS. TS. Trương Đình Nhơn     
           Giảng viên                                               Giảng viên                                    Phó Khoa Điện - Điện tử                                                           
Đội Ngũ Giảng Viên Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh

                        
                         TS. Willibeth C. Candol                           NCS. ThS. Sumit Dull
                                    Giảng viên                                             Giảng viên 
                      
                                                         
ThS. Soumitra Chowdhury                            ThS. Jow Rewel J Santural                              TS. Đàng Quang Vắng
            Giảng viên                                                     Giảng viên                                                Trưởng Khoa Kinh tế


                                           
ThS. Trần Thị Hồng Duyên                             ThS. Nguyễn Thị Toàn Ngọc                        ThS. Nguyễn Thị Lan Anh
           Giảng viên                                                        Giảng viên                             Trưởng ngành Khoa Chất lượng cao

                         
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Album ảnh
Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

Truy cập tháng: 77,492

Tổng truy cập:503,418