Tác giả :


TS. Võ Viết Cường

Giám đốc Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế
Cơ quan: (+84 8) 3722 1223 nb. 8441
Fax:        (+84 8) 3722 5221 
E-mail: cuongvv@hcmute.edu.vn
CV of Dr. Vo Viet Cuong .pdf

ThS. Lý Thiên Trang

Phó Giám Đốc Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế
Cơ quan: (+84 8) 3722 1223 nb. 8442
Fax:        (+84 8) 3722 5221 
E-mail: tranglt@hcmute.edu.vn
Đặng Huỳnh Diễm Phượng
Chuyên Viên Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

Cơ quan: (+84 8) 3722 1223 nb. 8440
Fax:        (+84 8) 3722 5221 
E-mail: dphuong@hcmute.edu.vn


Nguyễn Thị Thanh Phương
Chuyên Viên Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

Cơ quan: (+84 8) 3722 1223 nb. 8443
Fax:        (+84 8) 3722 5221 
E-mail: thanhphuong@hcmute.edu.vn

Nguyễn Thị Nga

Chuyên Viên Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

Cơ quan: (+84 8) 3722 1223 nb. 8444
Fax:        (+84 8) 3722 5221 
E-mail: ntnga@hcmute.edu.vn


Đặng Ánh Hồng

Chuyên Viên Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

Cơ quan: (+84 8) 3722 1223 nb. 8445
Fax:        (+84 8) 3722 5221 
E-mail: anhhong@hcmute.edu.vn
Trần Trọng Phát

Chuyên Viên Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

Cơ quan: (+84 8) 3722 1223 nb. 8446
Fax:        (+84 8) 3722 5221 
E-mail: trongphat@hcmute.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Album ảnh

Truy cập tháng: 4,748

Tổng truy cập:193,051