• Đại học Sunderland

    • Trường Đại học mới tốt nhất vùng Đông Bắc nước Anh ( Guardian University Guide, 2012)
     Trường đại học được sinh viên ưa thích nhất (Times Higher Education Awards, 2010)
     10 lĩnh vực nghiên cứu được xếp hạng hàng đầu thế giới (Latest Research Assessment Exercise)....

Album ảnh
Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

Truy cập tháng: 26,150

Tổng truy cập:440,453