Tác giả :
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   TT. HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
Số:…. ../ĐHSPKT-TTHTĐTQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 17  tháng 04  năm 2012

THÔNG BÁO

(V/v tác phong đạo đức của sinh viên TTHTĐTQT để xây dựng nếp sống văn minh, môi trường sư phạm)
Trung tâm Hợp tác Đào tạo thông báo đến sinh viên về việc nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định của Trung tâm/Trường về tác phong, đạo đức của sinh viên để xây dựng nếp sống văn minh, môi trường sư phạm:
I. Tác phong, đạo đức, ý thức giữ gìn tài sản vệ sinh chung
1. Tác phong:
- Quy định chung: Khi tới trường, sinh viên phải mang bảng tên, đầu tóc gọn gàng, mang giày có quai hậu (nghiêm cấm việc mang dép lê vào trường), trang phục chỉnh tề, khuyến khích sinh viên mặc áo sơ mi và quần dài sẫm màu, không nhuộm tóc màu sáng.
- Đối với nam sinh không để tóc dài, không đeo bông tai, áo bỏ trong quần.
2. Đạo đức:
- Nghiêm cấm việc có thái độ vô lễ với giáo viên, cán bộ, công nhân viên của nhà trường.
- Nghiêm cấm việc nói tục, chửi thể, xúc phạm nhân phẩm và danh dự của bạn,
- Nghiêm cấm việc gâu mâu thuẫn, đánh nhau, cãi nhau, chửi nhau ở trong và ngoài trường. Khi bị đánh hoặc bị đe doa phải báo ngay với Trung tâm, nếu bao che hoặc không báo cáo đúng sự thật thùy mức độ sẽ bị xử lý kỹ luật.
- Xây dựng lối sống tốt đẹp, lành mạnh, văn hóa, có thái độ hòa nhã, trung thực, đoàn kết, biết yêu thương, giúp đỡ bạn bè.
3. Giữ gìn tài sản và vệ sinh chung:
- Nghiêm cấm việc xả rác trong khuôn viên nhà trường và trong lớp học.
- Nghiêm cấm việc làm đổ thức ăn, thức uống xuống bàn ghế và sàn lớp học.
- Nghiêm cấm việc viết, vẽ bậy lên tường, lên bàn ghế.
- Trước khi rời khỏi lớp, sinh viên phải sắp bàn ghế theo đúng quy định ban đầu, tránh tự ý di chuyển bàn ghế giữa các phòng học.
- Có ý thức giữ gìn, bảo quản tài sản của nhà trường. Nếu làm hỏng, mất mát sẽ bị kỷ luật và bồi thường theo quy định của nhà trường.
II. Nội dung vi phạm và khu xử lý kỷ luật (Trích Quyết định số 88/ QĐ - ĐHSPKT - CTHSSV ngày 2/8/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM về hình thức, nội dung vi phạm và xử lý kỷ luật đối với HSSV).
1. Vi phạm quy định về học tập:
a. Đến muộn giờ học, giờ thực tập thường xuyên: Tùy theo mức độ, xử lý từ khiến trách đến cảnh cáo.
b. Mất trật tự, làm việc riêng trong giờ học, giờ thực tập và tự học: Tùy theo mức độ, xử lý khiển trách đến cảnh cáo.
c. Vi phạm quy định sinh hoạt đầu năm học, đầu khóa hoc: Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo.
d. Nghỉ học không phép hoặc quá phép: Tùy theo mức độ, xử lý khiển trách đến xóa tên khỏi danh sách HSSV.
e. Học học hoặc nhờ người khách học hộ: Tùy theo mức độ, xử lý khiển trách đến buộc thôi học.
f. Gian lận, mua bán chỗ trong việc đăng ký môn học: Tùy theo mức độ, xử lý từ khiến trách đến buộc thôi học.
2. Vi phạm quy chế thi, kiểm tra.
a. Mang tài liệu vào phòng thi, đưa đề thi ra ngoài nhờ, ném tài liệu vào phòng thi, vẽ bậy vào bài thi: Ngoài việc xử lý theo quy chế đào tạo; Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học.
b. Thi, kiểm tra hộ, hoặc nhờ thi, kiểm tra hộ; làm hộ, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, đồ án môn học, khóa luận tốt nghiệp: Vi phạm lần 1, xử lý đình chỉ học tập 01 năm; tái phạm, xử lý buộc thôi học.
c. Tổ chức học, thi, kiểm tra hộ; tổ chức làm hộ tiểu luận, đồ án môn học, khóa luận tốt nghiệp: Xử lý buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Vi phạm quy định về nếp sống văn minh, xây dựng môi trường sư phạm.
a. Hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường và nơi cấm hút thuốc theo quy định, từ 3 lần trở lên: Xử lý từ khiến trách đến cảnh cáo.
b. Không đeo bảng tên hoặc trang phục không đúng quy định khi đến trường, từ 3 lần trở lên: Xử lý từ khiển trách đến cảnh báo.
c.Uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến trường: Vi phạm lần 1, xử lý khiển trách; vi phạm lần 2, xử lý cảnh cáo; vi phạm lần 3, xử lý đình chỉ học tập 01 năm, vi phạm lần 4, xử lý buộc thôi học.
d. Tổ chức uống bia rượu, bia trong giờ học gây mất trật tự trị an trong trường: Tùy theo mức độ, xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
e. Chơi cờ bạc dưới mọi hình thức: Vi phạm lần 1, xử lý khiển trách; vi phạm lần 2, xử lý cảnh cáo; vi phạm lần 3, xử lý đình chỉ học tập 01 năm; vi phạm lần 4, xử lý buộc thôi học.
f. Tổ chức đánh cờ bạc dưới học hình thức: Tùy theo mức độ, xử lý cảnh cáo đến buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
g. Vô lễ với thầy, cô giáo và CBCC nhà trường: Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học.
4. Vi phạm quy định về phòng, chống các tệ nạn trong trường học.
a. Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hóa đồi trụy hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép: Vi phạm lần 1, xử lý khiển trách; vi phạm lần 2, xử lý cảnh cáo; vi phạm lần 3, xử lý đình chỉ học tập 01 năm; vi phạm lần 4, xử lý buộc thôi học.
b. Tổ chức các hoạt động tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hóa đồi trụy hoặc tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép: Tuy theo mức độ, xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng  xử lý theo quy định của pháp luật. 
5. Vi phạm quy định về trật tự, trị an:
a. Đánh nhau gây thương tích, tổ chức hoặc tham gia tồ chức đánh nhau: Vi phạm lần 1, xử lý đình chỉ học tập 01 năm, vi phạm lần 2, xử lý buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
b. Đưa phần tử xấu vào trong trường, KTX gây ảnh hưởng xế đến an ninh, trật tự trong nhà trường: Tùy theo mức độ, xử lý từ cảnh báo đến buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
c. Làm hư hỏng tài sản trong KTX và các tài sản khác của trường: Tùy theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học và bồi thường thiệt hại.
d. Lấy cắp tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do lấy cắp mà có: Tùy theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
e. Tham gia biểu tình trái pháp luật: Vi phạm lần 1, xử lý cảnh cáo; vi phạm lần 2, xử lý buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
f. Kích động: lôi kéo người khác biểu tình, viết trình đơn, áp phích trái pháp luật:  Vi phạm lần 1, xử lý đình chỉ học tập 01 năm, vi phạm lần 2, xử lý buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
g. Chứa chấp buôn bán vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy và các hàng cấm theo quy định của nhà nước: Xử lý buôn bán vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy và các hàng cấm theo quy định của nhà nước; xử lý buộc thôi học và giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
6. Vi phạm quy định về an toàn giao thông.
a. HSSV vi phạm quy định về an toàn an thông, bị công an lập biên bản gửi về trường lần 1, vi phạm lần 2, xử lý buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
b. Đua xe trái pháp luật: Tùy theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
c. Tổ chức hoặc tham gia tổ chức đua xe trái pháp luật: Xử lý buộc thôi học và giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
Yêu cầu sinh viên các lớp thuộc TTHTĐTQT thực hiện nghiêm túc thông báo này.
PHÓ GIÁM ĐỐC
  (Đã ký)ThS. Lý Thiên Trang

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Album ảnh
Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

Truy cập tháng: 46,957

Tổng truy cập:508,683