Tác giả :
Kính mời Quý Phụ huynh và các em sinh viên khóa 2019 xem thông tin về: Danh sách xếp lớp khóa 2019  và Thời khóa biểu tương ứng với từng lớp trong file đính kèm. 

Các em vui lòng xem danh sách để biết mình thuộc lớp nào trước, sau đó xem file thời khóa biểu (Schedule) và đi học theo đúng thời khóa biểu tương ứng của lớp mình nhé!

Xin cảm ơn. 
- Danh sách lớp: Danh sách lớp Khóa 2019.xlsx
- Thời khóa biểu các lớp: Schedule of intake 2019.xls


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Album ảnh
Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

Truy cập tháng: 22,420

Tổng truy cập:397,706