Tác giả :
Mờicác em sinh viên khóa 2020 xem thông tin về: Danh sách lớp khóa 2020 và Thời khóa biểu tương ứng với từng lớp trong file đính kèm. 

Các em vui lòng xem danh sách để biết mình thuộc lớp nào trước, sau đó xem file thời khóa biểu và đi học theo đúng thời khóa biểu tương ứng của lớp mình nhé!

Xin cảm ơn. 
- Danh sách lớp: Danh sách lớp Khóa 2020 - Đợt 1.xlsx
- Thời khóa biểu các lớp: Thời khóa biểu Khóa 2020 - Đợt 1xlsx.xlsxGóp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Album ảnh
Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

Truy cập tháng: 77,557

Tổng truy cập:503,483