Tác giả :

NGÀNH LIÊN KẾT MỚI
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI ĐẠI HỌC NORTHAMPTON, VƯƠNG QUỐC ANH1. Ngành Du lịch & Khách sạn (Trình độ đào tạo: Đại học)

Lộ trình đào tạo: 
- Năm 1: học tiếng Anh tại ĐH SPKT TP.HCM
- Năm 2: học chuyên ngành tại ĐH SPKT TP.HCM
- Năm 3: Được chọn 
a. Học tại SPKT TP.HCM
b. hoặc học tại Singapore tại Học viện TMC (6 tháng học và 6 tháng đi thực tập có lương khoảng 800 đô Singapore/ tháng) 
- Năm 4: Được chọn 
a. Học tại SPKT TP.HCM nhận bằng Đại học do ĐH Northampton, Vương quốc Anh cấp
b. Học tại Singapore tại Học viện TMC, nhận bằng Đại học của ĐH Northampton, Vương quốc Anh cấp
c. Học tại ĐH Northampton, Vương quốc Anh
d. Học tại ĐH Griffith 1.5 năm nhận bằng của ĐH Griffith, Úc cấp
e. Học tại Trường QL Nhà hàng Khách sạn tại Thụy sỹ : trong đó, 6 tháng học và 6 tháng thực tập với mức lương khoảng 2.000 USD/ tháng.

2. Ngành Logistics Quốc tế và Tài chính Thương mại (Trình độ đào tạo: Đại học)
Lộ trình đào tạo: 

- Năm 1: học tiếng Anh tại ĐH SPKT TP.HCM
- Năm 2: học chuyên ngành tại ĐH SPKT TP.HCM
- Năm 3: chọn 
a. Học tại SPKT TP.HCM
b. Học tại Singapore tại Học viện TMC (6 tháng học và 6 tháng đi thực tập có lương khoảng 800 đô Singapore/ tháng)
- Năm 4: chọn 
a. Học tại SPKT TP.HCM nhận bằng Đại học do ĐH Northampton, Vương quốc Anh cấp
b. Học tại Singapore tại Học viện TMC, nhận bằng Đại học của ĐH Northampton, Vương quốc Anh cấp
c. Học tại ĐH Northampton, Vương quốc Anh

3. Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (18 tháng)
Lựa chọn lộ trình học: 
a. 18 tháng học tại ĐH SPKT TP.HCM nhận bằng Thạc sỹ do ĐH Northampton, Vương quốc Anh cấp
b.  9 tháng học tại ĐH SPKT TP.HCM  9 tháng học tại Singapore nhận bằng Thạc sỹ do ĐH Northampton, Vương quốc Anh cấpNguồn: ThS. Lý Thiên Trang - Giám đốc Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế. 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Album ảnh
Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

Truy cập tháng: 22,403

Tổng truy cập:397,689